Editorial ITCIT Gent
10 Juni 2021
Evidence-based Guidelines on the Use of Virtual Surgical Education Pertaining to the Domains of Cognition and Curriculum, Psychomotor Skills Training, and Faculty Development and Mentorship.
18 Juli 2021

CETRAS

Door Dominique Jacobus, coördinator CETRAS

CETRAS, het Centre for Training and Research in Anatomical Science, wil sinds 2012 een platform bieden voor medische professionals, wetenschappers en bedrijven om elkaar te ontmoeten en er de opportuniteiten en mogelijkheden tot samenwerking te verkennen. We streven ernaar een drijvende kracht te zijn achter toekomstige ontwikkelingen in chirurgische trainingen en optimalisaties van innovatieve technieken via interdisciplinaire samenwerkingen. Aan de geboorte van CETRAS ging een hele geschiedenis vooraf.

Al sinds de oprichting van de Gentse universiteit in 1817 speelde de studie van de anatomie een sleutelrol in het geneeskundeonderwijs. In 1878 werd een afzonderlijk anatomisch instituut gebouwd. Zo werd het belang van de exploratie van het menselijk lichaam voor zowel educatie als onderzoek extra in de verf gezet. Pas later, in 1965, verhuisde de afdeling anatomie naar de kelders van de nieuwe modernistische hoogbouw die de faculteit wetenschappen huisvestte. Hier werd de focus niet enkel gelegd op het reguliere onderwijs en het onderzoek maar kregen ook arts-specialisten in opleiding de kans om ingrepen te oefenen op donorlichamen. Ook medische firma’s kregen de mogelijkheid om specifieke procedures aan te leren aan chirurgen en andere medische professionals.

De groeiende interesse vanuit het klinische vakgebied leidde tot  de oprichting van CETRAS in 2012. De herlocatie van de practicumzaal anatomie naar een, nieuw gebouwde en speciaal ontworpen, faciliteit op de campus van het Universitair Ziekenhuis Gent in 2014 zorgde voor een grotere zichtbaarheid en nauwere samenwerkingen met diverse klinische diensten. De nieuwe zaal van zo’n 400m², die voorzien is van een verschuifbare wand, operatielampen en 30 mobiele dissectietafels, werd een grote meerwaarde voor de organisatie van het reguliere onderwijs binnen de gezondheidswetenschappen maar ook voor de organisatie van allerlei niet-onderwijs gerelateerde activiteiten. De huidige infrastructuur maakt het mogelijk om te kunnen voorzien in de bewaring van 100 donorlichamen en werd ontworpen om op een ergonomische manier de dagelijkse werking te kunnen uitvoeren.

De grote troef van CETRAS is misschien wel het grote aantal lichamen die gebalsemd worden via de methode van Thiel. Hierbij blijft het lichaam, vacuüm verpakt op kamertemperatuur, tot 2 jaar bruikbaar met behoud van flexibiliteit van de gewrichten en in vivo eigenschappen zoals kleur en consistentie van de interne weefsels en organen. Zowel deze Thielse balsemmethode, die voornamelijk wordt gebruikt voor chirurgische vaardigheidstrainingen, als de balsemmethode met zinkchloride, waarmee de lichamen voor het reguliere onderwijs worden geprepareerd, maken gebruik van zeer lage concentraties formaldehyde. Veiligheid is een prioritaire bezorgdheid binnen CETRAS en via de keuze voor deze 2 balsemtechnieken én het screenen van lichamen naar infectieuze ziekten alvorens te balsemen zorgen we dan ook voor een veiliger omgeving voor onze medewerkers, lesgevers, studenten en externe bezoekers.

De gebalsemde donorlichamen worden ingezet bij de talrijke activiteiten die binnen CETRAS worden georganiseerd. Gaande van heelkundige vaardigheidstrainingen voor arts-specialisten in opleiding, pre-operatieve trials en specifieke anatomische dissecties over workshops van diverse medische beroepsverenigingen tot demonstratie- en trainingssessies van medische firma’s. Daarnaast werd ook een samenwerkingsverband aangegaan met het chirurgisch robotica centrum ORSI en kunnen we tevens rekenen op een continuïteit aan wetenschappelijke output via collaboraties met verschillende andere medische disciplines.

Tot slot willen we hier zeker nog onze belangrijkste stakeholders vermelden. Dit zijn niet de studenten of de chirurgen die bij ons komen trainen maar wel onze lichaamsdonoren. Het is dan ook met grote appreciatie en respect dat we deze genereuze gift van onze donoren willen onderstrepen. Zonder hen was er geen mogelijkheid om de anatomische kennis en vaardigheden van studenten en chirurgen te verbeteren. Ons lichaamsdonatieprogramma kan elk jaar rekenen op zo’n 500 mensen die zich laten registreren als donor en jaarlijks kunnen we rekenen op een intake van meer dan 100 lichamen. Dankzij deze donoren, ons gedreven team en de continue evaluatie van nieuwe opportuniteiten is CETRAS in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een betrouwbare en gewaardeerde partner op het gebied van skills-training en research. Wij hopen zo ons steentje te kunnen bijdragen aan de toekomst van de geneeskunde via verdere verbeteringen in het klinisch veld en de zorg.

Klik hier voor meer informatie over CETRAS