European Stroke Organisation guideline on endarterectomy and stenting for carotid artery stenosis.
11 Mei 2021
CETRAS
10 Juni 2021

Editorial ITCIT Gent

Door Prof.dr Wouter Willaert, gastro-intestinaal chirurg UZ Gent, docent tenure track UGent en voorzitter van het ITCIT Gent

Ooit beschreef Prof. Gerda Croiset van het Wenkebach Instituut in haar DSSH editorial dat simulatie ons kan helpen om moeilijke momenten tijdens samenwerking er uit te lichten en extra aandacht te geven. Ze maakte de passende vergelijking met het oefenen van moeilijke pianopassages waar je je net meer voor moet inzetten om de hinderpalen er in te overwinnen.

Enkele jaren geleden ben ik opnieuw begonnen met hoornspelen. Het viel me op dat ik in mijn enthousiasme té snel progressie wilde maken en greep naar moeilijke studies. Mijn ambitie om die degelijk te spelen werd geregeld gefnuikt doordat ik bleef worstelen met technische aspecten van het instrument die ik niet onder de knie kreeg. Wat had succes? Terugkeren naar de basis zoals kennis opdoen over de werking van het instrument, leren wat je lichaam moet doen om een mooie klank te produceren, degelijk opwarmen, starten met specifieke basisoefeningen die je herhaalt tot het lukt en die stapsgewijs moeilijker worden, etc.

Zo zou het ook kunnen gebeuren met de talrijke vaardigheden die artsen-specialisten in een chirurgische opleiding dienen te verwerven. Wij willen hen graag van in het begin bekwaamheden stapsgewijs en degelijk aanleren door bijvoorbeeld eerst nog eens grondig de anatomie te bestuderen, de indicaties te leren stellen, het vereiste instrumentarium te leren kennen en de te volgen stappen van een technische procedure stapsgewijs te laten oefenen tijdens simulaties, en dit bij voorkeur tot bekwaamheid in zogenaamde curricula.

Het ITCIT, als overkoepelend vaardigheidscentrum op de campus van het Universitair Ziekenhuis Gent, probeert dit te realiseren en heeft de voorbije jaren heel wat initiatieven genomen om van artsen-specialisten in een snijdende opleiding bekwamere en completere medici te maken. In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen hoe we hiervoor de krachten met verscheidene partijen bundelden. We hebben intussen een vergaande samenwerking met enkele chirurgische diensten die een ruime kennis en ervaring over vaardigheidsonderwijs bezitten om jaarlijks een echte bootcamp heelkunde op te richten. Hier oefenen basisartsen net voor de start van hun chirurgische opleiding uitvoerig technische vaardigheden op onder meer soft gebalsemde menselijke lichamen. Dit gebeurt in de uitstekende trainingsfaciliteiten van CETRAS, behorend tot de dienst anatomie van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Tijdens deze bootcamp is er ook bijzondere aandacht voor het verwerven van niet-technische vaardigheden. We prijzen ons gelukkig dat we enkele jaren geleden in contact kwamen met het SIM@rt simulatiecentrum van de Arteveldehogeschool Gent. Inmiddels hebben we tijdens deze bootcamp een productieve samenwerking ontplooid om interdisciplinair te trainen. Maar ook wetenschappelijk zijn we actief. Zo onderzochten we recent of interdisciplinaire simulatie invloed heeft op hoe studenten verpleegkunde en geneeskunde inhoudelijk kijken naar elkaars beroep en of dit hun bereidheid tot interprofessioneel leren wijzigt

Het uitstippelen en begeleiden van vaardigheidstraining voor studenten geneeskunde is een tweede hoeksteen van ITCIT. Zo organiseren we reeds jaren, aanvullend aan de opleiding geneeskunde, een Summer School heelkunde waar jonge mensen kunnen ontdekken wat een snijdende discipline in de ruimste zin van het woord inhoudt en of dit wel iets voor hen zou kunnen zijn. Vermeldenswaard is ook de oprichting enkele jaren geleden van ‘chirurgie voor medische studenten’ (CHIMES) Gent waar studenten met uitgelezen interesse zich extra kunnen bekwamen in basis chirurgische handelingen en specifieke aspecten van heelkundige disciplines kunnen ontdekken.

Als geaccrediteerd centrum maakt het ITCIT jaarlijks een overzicht van zijn activiteiten voor het Network of Accredited Skills Centres in Europe (NASCE). Telkens is het frappant om vast te stellen dat er gigantisch veel getraind wordt op onze campus. Dit is vooral te danken aan onze derde pijler, de opleidingen voor het personeel van het UZ Gent. Mijn bijzondere waardering gaat hier naar het trainingscentrum neonatale skills UZ Gent dat naast buitengewone zorgverlening ook excelleert in diverse opleidingen.

Wil je meer te weten komen over ITCIT? Neem een kijk op https://itcit.be

Veel leesgenot!

Wouter Willaert