ITCIT EN NASCE ACCREDITATIE

 • Nu

  Sinds deze accreditatie omhelst ITCIT meer medische disciplines en staat het acroniem ITCIT voor ‘Institute for Training and Clinical Innovative Technologies’ Gent.
 • 22 februari 2019

  In februari 2019 kwam er opnieuw een visitatie commissie van NASCE naar ITCIT voor een heraccreditatie. De evaluatie was positief en sinds 22 februari is ITCIT opnieuw voor 4 jaar erkend als multidisciplinair trainingscentrum.
 • 8 oktober 2016

  De herevaluatie was gunstig waardoor ITCIT een 3 jaar NASCE accreditatie als multidisciplinair trainingscentrum verkreeg. Het certificaat werd uitgereikt aan Dr Wouter Willaert tijdens het tweede NASCE wetenschappelijk congres in Dublin op 8 oktober 2016.
 • 25 februari 2016

  Op 25 februari 2016 organiseerde ITCIT met succes de NASCE business meeting in Gent. Gelijktijdig vond er een bezoek van het ITCIT trainingscentrum plaats en werden de te verbeteren punten door de NASCE visitatie commissie herbekeken.
 • 15 september 2015

  Na een grondige evaluatie werd op 15 september 2015 tijdens het eerste NASCE wetenschappelijk congres in Istanbul een voorlopige accreditatie als multidisciplinair trainingscentrum overhandigd aan Dr Wouter Willaert, lid van ITCIT. Nadien werden de commentaren van de NASCE visitatie door de ITCIT-leden nagelezen en werden verbeteringen aan de organisatie doorgevoerd.
 • 16 januari 2015

  De NASCE visitatie commissie bezocht het ITCIT trainingscentrum op 16 januari 2015.
 • 19 september 2014

  Tijdens de NASCE business meeting in Stockholm werd aangekondigd dat er 6 centra in Europa, waaronder ITCIT, het accreditatieformulier ingevuld hadden.
 • zomer 2014

  In de zomer van 2014 werd het lijvige accreditatieformulier door Professor Yves Van Nieuwenhove ingevuld en opgestuurd naar NASCE.
 • 14 april 2014

  Op 14 april 2014 namen Professoren Piet Pattyn en Isabelle van Herzeele en Dr Tjalina Hamerlinck deel aan een eerste vergadering georganiseerd door NASCE (Network of Accredited Skills Centres in Europe) in Rome. Na deze vergadering besliste Professor Pattyn dat ITCIT moest proberen om een NASCE accreditatie als multidisciplinair training centrum binnen te halen.
 • 2014

  Uiteindelijk werd ITCIT (Institute for training and Surgical Innovative Techniques) in 2014 door Professor Piet Pattyn, gastro-intestinaal chirurg, opgericht onder de auspiciën van de Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis Gent.
 • 2007

  In 2007 werd ‘Endogent’ opgericht door de dienst heelkunde van het Universitair Ziekenhuis Gent en de dienst anatomie van de faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Deze nauwe samenwerking van enerzijds chirurgische ervaring en anderzijds verlening van levensechte Thiel gebalsemde menselijke kadavers was nodig om te voldoen aan de toenemende vraag naar complexe chirurgische vaardigheidstraining. Het succes van Endogent breidde uit en betrok meer en meer andere chirurgische trainingsmodellen zoals virtuele realiteit, laparoscopische box trainers, diermodellen, etc.