Vierde NASCE congres in Copenhagen
30 Oktober 2019
SUMMERSCHOOL HEELKUNDE
30 Oktober 2019

Hoe train je anesthesisten in levensbedreigende situaties?

‘Vooral om dat crew resource managementaan te leren, hebben we een operatiekamer nagebootst en maken we voortaan gebruik van een high fidelity simulator,’ zegt prof. dr. Patrick Wouters van de dienst Anesthesie van het UZ Gent. ‘Dat is een computergestuurde pop waarvan alle vitale parameters zoals hartritme, bloeddruk en -z-uurstofsaturatie door een computer worden aangestuurd en op een monitor weergegeven.’

‘Vanuit een regiekamer kunnen we bij de pop een voorgeprogammeerde crisissituatie zoals een anafylactische shock op medicatie, uitlokken. De assistenten moeten de situatie oplossen terwijl we alle handelingen en de communicatie binnen het team op video vastleggen. Achteraf overlopen we de beelden en geven we feedback. Simulatietraining is ook een uitgelezen manier om zeer zeldzame complicaties te leren aanpakken. Momenteel richten we ons vooral op het trainen van onze assistenten, maar mits de nodige omkadering kan de simulator op termijn ook voor andere zorgverleners ingezet worden.’

Hoe train je anesthesisten in levensbedreigende situaties waarbij snel handelen en het gericht aansturen van zorgverstrekkers in je team de sleutels tot succes zijn? ‘Vooral om dat crew resource managementaan te leren, hebben we een operatiekamer nagebootst en maken we voortaan gebruik van een high fidelity simulator,’ zegt prof. dr. Patrick Wouters van de dienst Anesthesie van het UZ Gent. ‘Dat is een computergestuurde pop waarvan alle vitale parameters zoals hartritme, bloeddruk en -z-uurstofsaturatie door een computer worden aangestuurd en op een monitor weergegeven.’

‘Vanuit een regiekamer kunnen we bij de pop een voorgeprogammeerde crisissituatie zoals een anafylactische shock op medicatie, uitlokken. De assistenten moeten de situatie oplossen terwijl we alle handelingen en de communicatie binnen het team op video vastleggen. Achteraf overlopen we de beelden en geven we feedback. Simulatietraining is ook een uitgelezen manier om zeer zeldzame complicaties te leren aanpakken. Momenteel richten we ons vooral op het trainen van onze assistenten, maar mits de nodige omkadering kan de simulator op termijn ook voor andere zorgverleners ingezet worden.’

(Punt 2018)