The Network of Accredited Clinical Skills Centres in Europe

De ‘European Union of Medical Specialists’ (UEMS) is een netwerk in Europa dat de Nationale Vakvereningen van Arts-specialisten vertegenwoordigt. Er zijn verschillende secties per specialisme en er zijn multidisciplinaire commissies. NASCE is zo’n multidisciplinaire commissie.

NASCE wil de training van individuele, interprofessionele en multidisciplinaire klinische vaardigheden voor chirurgen en artsen bevorderen. Om dit te bereiken, evalueert en accrediteert NASCE opleidingscentra. Jaarlijks komen de geaccrediteerde centra bijeen en worden 'good practices' en resultaten van wetenschappelijke studies uitgewisseld. Op die manier kunnen opleidingscentra het niveau van hun trainingen steeds verbeteren. Het uiteindelijke doel is om de patiëntveiligheid te verhogen.

NASCE wil ook de wetenschappelijke kennis over opleiding en evaluatie van klinische vaardigheden bevorderen.

Voor meer info surf naar NASCE