Editorial ITCIT Gent
10 Juni 2021
Evidence-based Guidelines on the Use of Virtual Surgical Education Pertaining to the Domains of Cognition and Curriculum, Psychomotor Skills Training, and Faculty Development and Mentorship.
18 Juli 2021

Trainingscentrum Neonatale Skills UZ Gent

Door Geert Lingier, hoofdverpleegkundige Neonatale Intensieve Zorg

De dienst Neonatale Intensieve Zorg verstrekt intensieve of bijzondere zorg aan pasgeboren kinderen. Alle aandoeningen die de patiënten kunnen treffen, worden op de dienst behandeld zoals: acute en chronische longproblemen al dan niet gekoppeld aan ernstige prematuriteit, congenitale problemen en aandoeningen verworven voor of na de geboorte zoals bloedingen, infecties, stofwisselingsziekten, …

Werken op deze dienst gaat gepaard met werken binnen een innovatieve setting waar alles in een hoog tempo evolueert. In deze context is het cruciaal om als zorgverstrekker bij te blijven door frequent vormingen, workshops, simulatietrainingen bij te wonen want kennis is de sleutel tot innovatie.

Een nauwe samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen door de jaren heen heeft geleid tot het feit dat binnen de dienst op verschillende vlakken reeds een gevarieerd vormingsaanbod aanwezig is, gebaseerd op expertise binnen het team.

Het verpleegkundig neonatologieteam van het UZ Gent is de afgelopen jaren geëvolueerd naar een structuur waarbij verpleegkundige consulenten in de klinische lijn, naast de hiërarchische lijn, hun plaats hebben binnen het organigram. Op deze manier dragen verpleegkundigen niet enkel bij aan hooggekwalificeerde patiëntenzorg, maar participeren ze actief in opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Dit resulteert in extra kennis en kunde voor de consulent, maar ook voor het ganse team.

Als dienst neonatale intensieve zorg van een universitair centrum wordt verwacht dat we up-to-date zijn, zowel op wetenschappelijk gebied, als op het domein van materialen en apparatuur. Samenwerkende regionale centra zien onze afdeling dan ook als een referentiecentrum waar zij terecht kunnen met hun zorginhoudelijke vragen en noden.

Door ons aanbod te delen met verwijzers dragen we ook in hoge mate bij aan een optimale transitie van zorg wanneer patiënten getransfereerd worden tussen regionale en tertiaire centra. Hierbij staat evidence based zorg voor de patiënt op een voor iedereen aangepast zorgniveau centraal, waar hij/zij ook verblijft.

Net door het delen van informatie en het aanbieden van opleidingen en vormingen op maat kunnen patiënten hierdoor op het meest geschikte moment terug getransfereerd worden naar het ziekenhuis van herkomst. Dit heeft als voordeel dat de NICU zich kan focussen op één van zijn kerntaken: zorg voor de intensieve zorgbehoevende patiënt.

Daarnaast zien we het ook als een belangrijke opdracht om te participeren binnen het onderwijsveld. Dit door een belangrijk deel van de diverse lesopdrachten oa in de Hogescholen voor verpleegkunde en vroedkunde op te nemen, dit zowel theoretisch als praktijkgericht.

Ons trainingscentrum is actief binnen heel wat verschillende domeinen van de neonatale zorg. Telkens streven we ernaar om tijdens de trainingen en opleidingen het simulatieluik mee op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn de Newborn Life Support trainingen, maar ook de recent opgestarte Advanced Newborn Life Support training, waarbij ook de non-technical skills een belangrijke rol spelen. Andere voorbeelden van trainingen zijn de ‘Lactatie-opleidingen’, waarbij heel wat casuïstiek wordt besproken, de ‘Family Infant Neurodevelopment Education’ opleiding met focus op hands on en de Early Feeding Skills training die eveneens zeer interactief wordt opgevat. Het spreekt voor zich dat al deze trainingen worden gegeven door medische en verpleegkundige experten binnen de verschillende subdomeinen van de neonatale zorg.

Daarnaast is het ook vermeldenswaard dat we ons beleid op de afdeling sterk aligneren op de inhoud van de ‘International Standards of Care for Newborn Health’. Een belangrijke pijler in deze standaarden is het luik ‘Education and Training’. Hierbij neemt simulatieonderwijs een vooraanstaande rol in.

Voor meer informatie:

Vormings- en trainingscentrum neonatale skills – UZ Gent

EFCNI – European Standards of Care for Newborn Health (newborn-health-standards.org)